Fiscale voordelen ANBI

Stichting Club Lam is een goed doel: de organisatie is aangemerkt als culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en is daarmee vrijgesteld van successie- en schenkingsrecht. Sinds 1 januari 2021 biedt de overheid een extra stimulans bij de aftrek inkomstenbelasting m.b.t. giften en de vennootschapsbelasting voor giften aan Culturele ANBI’s (Algemeen Nut Beogende Instellingen). Club Lam heeft deze ANBI status! Steun aan onze organisatie kan hierdoor fiscaal gezien gunstig zijn. De Belastingdienst vraagt in je aangifte naar het RSIN van je ANBI. Voor Stichting Club Lam is dat 860590628.

Giften
Giften zijn fiscaal voordelig en kun je als persoonsgebonden aftrek van de inkomstenbelasting aftrekken. Doe je een gift aan een culturele ANBI zoals Club Lam? Dan krijg je hiervoor extra aftrek. Wanneer je je aftrek berekent, mag je de gift aan een culturele ANBI verhogen met 25% en zelfs met 50% voor ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen. Dat wil zeggen dat je gift voor 125% aftrekbaar is. Voor deze verhoging  geldt een maximum van € 1.250. Het maakt hierbij niet uit of je een gewone gift doet, een periodieke gift, of beide. Voor gewone giften geldt wel het drempelbedrag en het maximum.

Stel: je doet een periodieke gift van €1.000 gedurende 5 jaar, in totaal € 5.000. Dan is elk jaar € 1.250 (€ 1.000 x 1,25) aftrekbaar van de inkomensbelasting. Bij een gemiddeld jaarinkomen kost je schenking slechts € 462 per jaar, totaal over 5 jaar € 2.310, terwijl je Club Lam steunt met € 5.000.

Maak je gift over op (IBAN)rekeningnummer NL40 TRIO 0788 8546 31 t.n.v. Stichting Club Lam o.v.v. ‘eenmalige gift’ of ‘periodieke gift’.
Meer informatie over de wetgeving kun je vinden op de website van de belastingdienst.

Heb je vragen over een donatie of over andere manieren om Club Lam te steunen? We vertellen je er graag meer over. Je kunt ons bereiken via vriend@clublam.nl of telefonisch op +31 6 28 29 14 68.