Stichting

Stichting Club Lam 
RSN/Fiscaalnummer: 860590622

KVK: 76328619

Zonnebaan 12
3542 EC Utrecht
www.clublam.nl
info@clublam.nl

Wij onderschrijven de Governance Code Cultuur.

De doelstelling van de stichting zoals opgenomen in de statuten is:
"het leveren van een bijdrage aan het professionele culturele werkveld. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door het realiseren van theaterprojecten en andere projecten en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn." 

Bestuur:
V. Plante – voorzitter (Zij/Haar)
S.Dehne – secretaris (Zij/Haar)
Z.Boufadiss – algemeen lid  (Zij/Haar)

Maximale zittingstermijn 2 keer vier jaar, de bestuursfuncties zijn onbezoldigd. Stichting Club Lam heeft een bestuur op afstand dat zich vrijwillig inzet voor de stichting.

Beloningsbeleid:
Bij het beloningsbeleid wordt voor medewerkers en freelancers van Stichting Club Lam de CAO Theater en dans 2024 richtlijn aangehouden.

Documenten